Afdrukken

Onderhoudscontract

Geachte relatie,

Zoals u wellicht weet, hebben gasverwarmings- en warmwaterapparatuur regelmatig onderhoud nodig.

Daarmee wordt het rendement op peil gehouden en bovenal de veilige werking gewaarborgd.

Vakkundig onderhoud is goedkoper en veiliger dan het verhelpen van storingen bij achterstallig onderhoud. Hiervoor heeft ons installatiebedrijf een ABONNEMENTEN SYSTEEM voor gasservice en onderhoud.
Dit houdt het volgende in:

  1. Eenmaal per jaar worden de door u opgegeven apparaten geheel schoongemaakt en gecontroleerd.
  2. Storingen, ook in het weekend, worden binnen 24 uur, of zoveel eerder als mogelijk is, door ons verholpen zonder berekening van arbeidsloon en/of voorrijkosten.
  3. De benodigde onderdelen worden wel door ons in rekening gebracht.
  4. Het verschuldigde abonnementsgeld wordt eenmaal per jaar berekend.
  5. Onze facturen dienen door u binnen 14 dagen in zijn geheel te zijn voldaan.
  6. Wij houden ons het recht voor, nu en later, technisch verouderde c.q versleten apparatuur voor een onderhoudsabonnement uit te sluiten.
  7. Apparatuur ouder dan 10 jaar kan niet meer opgegeven worden voor het abbonementensysteem.


Bij storingen naar aanleiding van nalatigheid, zoals b.v. bevroren apparatuur en/of overmacht, zoals brand, blikseminslag, wateroverlast e.d. worden zowel de onderdelen als de gewerkte uren in rekening gebracht echter zonder voorrijkosten.

Het onderhoudscontract heeft alleen betrekking op het cv/warmwater toestel en dus niet op de installatie en toebehoren, zoals radiatoren, leidingen, expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie, condensafvoer e.d.

Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde service kunt u door middel van de opgavelijst aangeven voor welke apparaten u een onderhoudsabonnement wenst.

Nogmaals: gasverwarmings- en warmwaterapparaten zijn energiezuiniger en bieden meer comfort na goed onderhoud.

24 uurs spoedservice

Allround loodgietersbedrijf

Advies op maat

 

24 UURS SERVICE

Ons storingsummer is

06-53698091

24 uur per dag,
ook in het weekend